Om axelledens sjukdomar
Axelkirurgi
ALERIS SYKEHUS I TRONDHEIM
Trondheim ligger 3 timmars bilresa från Östersund. På Aleris Sykehus i Trondheim arbetar flera ledande superspecialister från Oslo och Stockholm med handkirurgi, fotkirurgi, knäkirurgi, armbågskirurgi och axelkirurgi.

Väntetider
Mottagning; 1-3 veckor
Operation; 1-3 veckor

Enligt EU-rättsliga principer ersätter försäkringskassan dig för dina vårdkostnader (utan förhandsbesked) om vården är medicinskt motiverad och samma vård erbjuds inom ramarna för den offentliga sjukvården i Sverige. Högkostnads skyddet gäller. Estetisk kirurgi som ej är medicinskt motiverad ersätts ej.

LÄNKAR

Carlos Rivero Siri, specialist i ortopedi
ALERIS SYKEHUS I TRONDHEIM
Besöksadress:
Innherredsveien 7C, 5. etg.
Ingång från Kirkegata.
Postadress:
PB 8854, 7481 TRONDHEIM

Tel: 0047-73 87 20 00
Fax: 0047-73 87 20 01

Mån, tis och tor kl 08.00-22.00
Ons och fre kl 08.00-15.30

Verksamhetschef; Tone Helberg:
tone.helberg@aleris.no
Tidsbokning; Camilla Tangvik
camilla.tangvik@aleris.no